stacja-transformatorowa

Zastosowanie rozdzielnice niskiego napięcia w stacjach transformatorowych

Urządzenia rozdzielcze takie jak rozdzielnice niskiego napięcia to podstawowe elementy, w jakie wyposażone zostały wszystkie stacje transformatorowe i umożliwiają one wykonywanie głównego zadania przewidzianego dla takich stacji. Chodzi tutaj oczywiście o kwestię przesyłu i rozdzielania energii elektrycznej.

Kiedy stosować rozdzielnice niskiego napięcia w sieci elektrycznej?

stacja-transformatorowaW zależności od zapotrzebowania oraz poziomów napięciowych zastosowanie mogą znaleźć różnego rodzaju rozdzielnie. Oczywiście najpowszechniej występujące są rozdzielnice niskiego napięcia działające w wielu różnych miejscach na terenie całej Polski. W przypadku nieco większych wymagań wykorzystywane są rozdzielnice średniego napięcia charakteryzujące się nieco wyższymi parametrami, które umożliwiają im skuteczne rozdzielanie i obsługę wyższych napięć. Oczywiście same urządzenia rozdzielcze muszą, w niektórych przypadkach współpracować z innym wyposażeniem. Przykładem takie sytuacji jest sieć elektromagnetyczna, w ramach której działa duża liczba odbiorników indukcyjnych, które mają bardzo duże zapotrzebowane na moc bierną. W takich przypadkach urządzenia rozdzielcze powinny zostać uzupełnione przez baterie kondensatorów w celu kompensacji mocy biernej i zapobiegnięcie procesowi powstawania ubytków energii na sieciach przesyłowych. Wszystkie rozdzielnice niskiego napięcia jako elementy sieci elektrycznej muszą współpracować z różnego rodzaju sprzętami, takimi jak urządzenia sterownicze, pomiarowe, ochronne oraz regulacyjne. Dzięki tak kompleksowej strukturze całego systemu możliwe jest skuteczne łączenie, przerywanie oraz rozdział obwodów elektrycznych.

Urządzenia rozdzielcze stanowią niezwykle istotny fragment sieci elektrycznych. Bez zastosowania odpowiednich rozdzielnic przesył energii elektrycznej nie mógłby być skutecznie przeprowadzany. Szerokie spektrum zastosowań dla tego typu aparatury sprawia, że można je postrzegać jako jeden z filarów instalacji elektrycznej.

Leave a Comment