Plany budowlane

Wiata garażowa a prawo budowlane

Wiaty garażowe to miejsca postojowe auta, które coraz częściej jest stawiane na terenie prywatnych parceli. Taką konstrukcję może postawić każdy, kto posiada uprawnienia do zarządzania daną posiadłością. W myśl przepisów prawa budowlanego, wiaty garażowe to budowla lub obiekt małej architektury, do której postawienia nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia. Jednakże jest od tego przepisu kilka wyjątków.

Jak postawić wiatę garażową?

Cięcie drewnaW stawianiu wiaty garażowej trzeba zachować pewną ostrożność i dobrze jest upewnić się, że dopełniło się kliku znaczących formalności. W myśl prawa wiaty garażowe to budowle przeznaczone do postoju aut. Z definicji są to konstrukcje nieposiadające ścian, fundamentów oraz dachu. Nie są to budynki, a jedynie budowle. Na wybudowanie wiaty garażowej faktycznie nie jest potrzebne pozwolenie, jednakże tylko w wypadku gdy: wiata nie przekracza 50 metrów kwadratowych, nie stoi w miejscu publicznym, nie będzie wchodzić na teren działki sąsiedzkiej, będzie przeznaczona dla jednego auta i nie będzie posiadała dodatkowych segmentów oddzielonych ścianami. Jeżeli planujemy postawienie dwóch wiat, jedna przy drugiej, również musimy wystąpić o pozwolenie do starostwa powiatowego. W innym przypadku jednak nie trzeba kierować prośby o pozwolenie na budowę. Jednakże mimo to podstawowa wiata garażowa wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru budowy. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć plany projektowe budowli, dokumenty stwierdzające własność (np. akt notarialny), a także podać daty planowanego rozpoczęcia i skończenia budowli.

Plany budowlaneDo starostwa taka informacja musi jedynie dotrzeć, a wszelki odzew z ich strony jest ewentualny. Według prawa najlepszy metraż wiaty to 35m2, ponieważ są to wymiary optymalne do zaparkowania jednego pojazdu. Kiedy w przyszłości zachcemy podwyższyć lub poszerzyć daną wiatę – np. w przypadku kiedy zakupimy kolejny pojazd, wtedy również trzeba będzie zgłosić się do starostwa o pozwolenie na budowę. Warto także przed rozpoczęciem wiaty zorientować się jakie są plany zagospodarowanie przestrzennego danej gminy i czy nasza działka w jakiś sposób z nimi się wiąże. Wiaty nie wybudujemy w miejscu, które w jakimkolwiek stopniu podlega jakiemukolwiek programowi ochrony krajobrazu naturalnego ani też w przypadku, gdy na naszej parceli znajduje się chroniony obiekt zabytkowy.

Wiata garażowa, to konstrukcja którą można postawić samodzielnie. Jednakże, by dokonać tego bez obaw, należy odpowiednio wcześnie wystąpić o pozwolenie na budowę, lub – w przypadku małych wiat – po prostu zgłosić zamiar budowy. Dopilnowanie wszelkich formalności jest bardzo ważne, pozwala zapobiec wszelkim ewentualnym, negatywnym konsekwencjom.