narzędziownia

Skuteczna gospodarka narzędziowa, a efektywne działanie produkcji

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce firmy produkcyjne wprowadzają w swojej działalności udoskonalenia oraz procesy służące zwiększeniu wydajności. Większe zakłady, aby zmniejszyć zarówno koszty, jak i czas produkcji, zaopatrują się we własne narzędzia i sprzęt, dzięki czemu nie mają konieczności zlecania wykonawstwa innym jednostkom podwykonawczym lub wypożyczania sprzętu. W celu usprawnienia pracy produkcji większość zakładów prowadzona jest zgodnie z gospodarką narzędziową.

Organizacja narzędziowni

budowa narzędziowniOdpowiednio zaopatrzona narzędziownia, wyposażona w dobrej jakości sprzęt, dobrze zarządzająca zasobami produkcyjnymi jest efektem pracy gospodarki narzędziowej. Aby produkcja działała sprawnie, gospodarka narzędziowa skupia się na trzech zagadnieniach. Przede wszystkim stanowiska robocze powinny być dobrze zaopatrzone. Narzędzia i sprzęty konieczne do wykonania zadania powinny być łatwo dostępne, co zwiększa wydajność produkcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by były one w dobrym stanie technicznym. Wszelkie usterki mogą być przyczyną przestoju, co generuje straty finansowe dla zakładu. Także szybki i dobrze zorganizowany przepływ narzędzi między pracownikami jest pożądanym czynnikiem w obliczu efektywnej gospodarki narzędziowej. W jej ramach prowadzona jest między innymi ewidencja stanów magazynowych oraz stopnia obrotu narzędziami.

narzędziowniaKażde z nich posiada swój indywidualny numer, dzięki czemu, po sprawdzeniu danych w prowadzonym programie, z łatwością można zlokalizować, który z pracowników z niego korzysta. Usprawnia to obrót narzędziami, a także zmniejsza ilość strat spowodowanych zgubieniem sprzętu. Narzędzia, wykorzystywane w procesie produkcji dzielone są na typowe i specjalne. Narzędzia typowe to takie, które są niezbędne do wykonania pracy i często wykorzystywane są do różnych zadań. Ich zaletą jest łatwa dostępność oraz stosunkowo niski koszt zakupu. Narzędzia zaliczane do specjalnych są droższe i trudniejsze do nabycia. Nie są konieczne do wykonania pracy, jednak mogą znacząco przyspieszyć produkcję oraz podwyższyć jakość otrzymanego finalnie produktu. Na decyzję nabycia sprzętu specjalnego wpływ ma wiele czynników, należy zatem zastanowić się nad opłacalnością tego zakupu, oczekiwanymi efektami oraz możliwościami, jakie może zaoferować.

W celu usprawnienia działania narzędziowni najczęściej stosowane są specjalne systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie zasobami. Dzięki temu rozwiązaniu monitorowane są rodzaje, ilość oraz jakość posiadanych urządzeń i narzędzi. Na jego podstawie określane są koszty zakupu, eksploatacji oraz napraw.