instalacja wodno kanalizacyjna

Na czym polega procedura wzorcowania?

W przypadku przyrządów pomiarowych różnego typu, które mogą mieć wpływ na przykład na bezpieczeństwo ich użytkowników, ogromną rolę przykłada się do ich jak największej dokładności. Aby oczywiście, było to jednak możliwe, tego typu mierniki podlegają rozbudowanej procedurze, która ma potwierdzić ich zgodność z ustalonym wcześniej wzorcem pomiarowym.

Odpowiedni sprzęt do wzorcowania

sprzęt do wzorcowaniaProcedura ta zakończona jest przyznaniem danemu sprzętowi odpowiedniego świadectwa wzorcowania. Można więc stwierdzić, że ta procedura kalibracji polega na szczegółowym sprawdzenia właściwości metrologicznych danego urządzenia pomiarowego. Oczywiście, fachowe wzorcowanie przyrządów pomiarowych musi zostać wykonane w odpowiednich warunkach, które byłyby zbieżne z warunkami wykorzystywania danego miernika. Tylko w takich warunkach możliwe jest porównanie wskazań podlegającego wzorcowaniu miernika ze wskazaniami wzorca pomiarowego. Jeżeli wyniki te okażą się zbieżne ze wzorcem, danemu urządzeniu przyznawane jest świadectwo wzorcowania. Jest to dokument, który podaje ustalone w wyniku tej procedury odchylenie wskazań miernika w stosunku do wartości rzeczywistej. Oprócz tego dokument ten powinien zawierać również inne, z góry ustalone informacje, takie jak przedmiot wzorcowania, metodę wzorcowania, czy warunki środowiskowe.

sprzęt do pomiaruWskutek wydania tego właśnie dokumentu można uzyskać przyrząd wzorcowy, który nadaje się do użytkowania w profesjonalnych warunkach, wymagających jak największej dokładności. Zasadą, którą zazwyczaj wykorzystuje się podczas ustalania, czy dany przyrząd ma podlegać wzorcowaniu, czy nie, jest to, czy jego dokładność wpływać może na życie, bądź też zdrowie jego użytkowników. Ogólnie jednak przyjmuje się, że wzorcowanie konieczne jest w sprzętach takich jak te, które kontrolują na przykład procesy i otoczenie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, a także przede wszystkim — spożywczym. Wzorcowanie wykonuje się również w przypadku sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w przemysłowych chłodniach czy też mroźniach, a także w przypadku sprzętu pomiarowego do kontroli warunków w magazynach do przechowywania leków bądź też żywności.

Wzorcowanie, to jedna z częściej wykorzystywanych profesjonalnie metod kalibracji sprzętów pomiarowych. Szczególnie często procedurę tą wykorzystuje się w przypadku tych mierników, od których dokładności może zależeć czyjeś zdrowie, bądź też bezpieczeństwo. Procedura ta zakończona jest przyznaniem świadectwa wzorcowania, w którym znajdować się będą ewentualne odchylenia w dokładności danego sprzętu w stosunku do określonego wcześniej wzorca.