Kiedy konieczne jest stosowanie powłok ogniochronnych?

Pomimo tego, że konstrukcje wykonane ze stali wydają się znacznie mniej podatne na szkodliwe oddziaływanie ognia, bardzo ważne jest ich odpowiednie zabezpieczenie przed wybuchem pożaru. Szczególnie groźne w następować może się okazać nagrzewanie konstrukcji stalowych, szczególnie, gdy w jej wnętrzu przechowywane są substancje wybuchowe. W takiej sytuacji, stosowane są zazwyczaj odpowiednio dobrane farby ogniochronne.

Czy trzeba stosować powłoki ognioochronne?

Głównym celem ich powszechnego obecnie stosowana, jest skuteczne zabezpieczenie danej, stalowej konstrukcji przed niekorzystnymi skutkami pożary. Dzięki takim właśnie farbom, zdecydowanie opóźnić można proces nagrzewania się danej konstrukcji, co pozwoli uchronić się przed straceniem przez stal swoją nośności. Dzięki temu, możliwe jest przeprowadzenie ewakuacji w bezpiecznych warunkach, ale także i jest większa szansa na ugaszenie pożaru danej konstrukcji. Jeżeli chodzi o te najczęściej stosowane w takich celach wytrzymale powłoki ogniochronne, mogą się one bardzo mocno różnić między sobą właściwościami, jak też i miejscem ich stosowania. Aby mieć pewność, że wytrzymałe powłoki ogniochronne będą spełniały swoje funkcje zgodnie z oczekiwaniami, kluczowe okazuje się być ich dobranie do miejsca ich zastosowania. I tak wyróżnić należy z pewnością takie rodzaje takich farb, które będą spełniać będą swoje funkcje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danej konstrukcji. Z kolei ogniochronne farby określane mianem Y, sprawdzają się w zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, z takim zastrzeżeniem, że nie będą narażone na temperatury poniżej wartości 0 stopni.

Co więcej, mogą się one okazać nieskuteczne w sytuacji stosowania takich właśnie farb w miejscach narażenia na promieniowanie UV, czy też pewne czynniki atmosferyczne. Farby Z1, sprawdzać się będą z kolei zwłaszcza w warunkach wewnętrznych, ale o podwyższonej znacznie wartości wilgotności względnej powietrza. Można je stosować jedynie w tych miejscach, gdzie temperatura powietrza nie będzie jednak niższa niż 0 stopni. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest zapewnienie konstrukcjom wykonanym ze stali, odpowiedniego poziomu ochrony przed ogniem. Jak się okazuje, długotrwałe narażenie takich własnej konstrukcji na ogień i wiążące się z tym ekstremalne temperatury, doprowadzić może do spadku nośności całej konstrukcji. Aby temu zapobiegać, oraz umożliwić przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji, szczególnie ważne jest zastosowanie odpowiednich farb o cechach ogniochronnych, które dostosować należy do miejsca ich stosowania.

Po powłoki zapraszamy na www.blueflamesteel.com.pl.