projekt mieszkania

Jak ustala się wartość nieruchomości?

Od pewnego momentu, zmieniają się sposoby, jakie wykorzystywane są podczas wyceny różnego rodzaju nieruchomości. Obecnie, znacznie większy nacisk, kładziony jest na różne czynniki zewnętrzne, które wskazywać mogą na potencjalną atrakcyjność danej nieruchomości. Te aspekty, które mają obecnie zdecydowanie największe znaczenie to na przykład rodzaj nieruchomości, jej lokalizacja, czy też ewentualne wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Rzeczoznawca — odpowiednie doświadczenie

wejście na góręZe względu na coraz bardziej skomplikowaną wycenę nieruchomości, również tych mieszkalnych, coraz większa liczba osób decyduje się na zlecenie ich wyceny doświadczonym w tym zakresie rzeczoznawcom, Wykorzystują oni coraz częściej w takiej sytuacji metoda porównawcza, w której przypadku największym odnośnikiem jest cena uzyskiwana do tej pory za bardzo podobne nieruchomości. Cena ta, musi być skorygowana ze względu na różnice występujące pomiędzy wycenianym mieszkaniem a pomiędzy nieruchomością porównawczą. Jak więc widać, taka najlepszym wyjściem jest zlecenie takiej wyceny profesjonalnemu rzeczoznawcy, który wie, jak ustalić realną wartość rynkową nieruchomości. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku potrzeby wycenienia nieruchomości komercyjnych, czyli takich, które dotychczas przynosiły czy też mają przynosić określony dochód. W ich przypadku, głównym sposobem wyceny okazuje się być podejście dochodowe.

projekt mieszkania W jego przypadku, najistotniejsze jest założenie, że określone dochody uzyskać można osiągnąć teraz lub w najbliższej przyszłości z samej nieruchomości, czy też z działalności, która w niej jest prowadzona. W pewnych przypadkach, kiedy trudno jest ustalić jednoznacznie wycenę danej nieruchomości ze względu na szereg czynników na tą cenę wpływających, stosowana jest coraz częściej tak zwana metoda mieszana. Każdy rzeczoznawca, do wykonania wyceny musi uwzględnić także szereg innych czynników, w tym również dostępne dane, znajdujące się na przykład w księgach wieczystych, katastrach, wykazach jak również i w rejestrach. Czasem konieczne jest również sporządzenie odpowiedniego operatu szacunkowego.

Przed każdą planowaną sprzedażą czy też wynajmem danej nieruchomości, trzeba najpierw odpowiednio ustalić jej cenę. Dlatego też, zadanie to najlepiej zlecić jest odpowiedniemu rzeczoznawcy, który ma w tym kontekście odpowiednie doświadczenie. Jest to bardzo ważne, aby mieć pewność, że cena, którą można uzyskać za daną nieruchomością, uchroni przed sprzedażą ze stratą, jednocześnie będąc atrakcyjną dla potencjalnych klientów.