hale stalowe

Elementy konstrukcyjne hal stalowych

Bardzo wiele przedsiębiorstw potrzebujących przestrzeni do magazynowania decyduje się na wzniesienie hali. Budowa obiektu o konstrukcji szkieletowej niesie za sobą bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim prace montażowe przebiegają znacznie szybciej niż podczas wznoszenia budynków w systemie tradycyjnym.

Duże hale ze stali

hale staloweOprócz tego minimalizujemy koszty związane z zakupem materiałów – wiele kalkulacji dowodzi temu, że obiekt szkieletowy o dużej powierzchni można wybudować posiadając znacznie mniejsze zasoby finansowe niż jego odpowiednik murowany. Projektowanie konstrukcji szkieletowych wykonanych ze stali nie należy jednak do prostych zadań. Im większa powierzchnia składowania tym trudniej jest zapewnić stateczność całego układu. Najważniejszym elementem nośnym są słupy stalowe. Proces ich projektowania jest bardzo złożony, ponieważ konstruktor musi uwzględniać również ekonomiczność. Większe hale stalowe wymagają zaprojektowania pionowych podpór w formie blachownic, czyli zespawanych lub skręconych ze sobą kształtowników stalowych.

hale staloweZe względu na bardzo złożoną specyfikę pracy stali nie zawsze opłacalne jest korzystanie z już istniejących belek. Słupy posiadają środnik, który powinien zostać zbadany na wyboczenie. Im wyższe, bardziej smukłe słupy tym bardziej prawdopodobne jest to, że zjawisko to wystąpi. Oprócz tego istotną częścią podpory pionowej jest głowica oraz podstawa. Najczęściej są one znacznie bardziej rozbudowane, ponieważ do ich zadań należy odpowiednie przenoszenie obciążeń z dachu na słup oraz ze słupa na fundament. Hale stalowe mogą mieć dwa rodzaje dachów – albo będą to wiązary kratownicowe, albo belki o jednakowym przekroju. To, na jaki system zdecyduje się projektant najczęściej jest ściśle związane z wielkością hali, a w szczególności z rozpiętością naw. Im większa odległość pomiędzy kolejnymi kolumnami słupów, tym większy jest ciężar elementów tworzących dach. Do produkcji kratownicy należy użyć większej ilości materiału, jednak ze względu na charakter przenoszenia obciążeń pomiędzy poszczególnymi prętami i węzłami, jest to znacznie bardziej stabilne rozwiązanie. Istotną częścią konstrukcji stalowych są również belki płatwiowe oraz stężenia. Ich zadanie jest bardzo podobne – mają za zadanie wzmocnienie poszczególnych ram oraz wiązarów.

Zamocowanie tych elementów podczas budowy hali stalowych jest bardzo istotne, aby konstrukcja nie uległa zniszczeniu podczas silnego wiatru lub nagłemu silnemu obciążeniu. Dodatkowo należy odpowiednio zaprojektować połączenia wszystkich stalowych elementów hali – muszą one bezpiecznie przenosić wszystkie powstające w przekroju siły.