geotechnika

Co to jest geotechnika?

Budownictwo łączy w sobie wiele branż oraz dziedzin nauki, do których zaliczamy między innymi zagadnienia dotyczące mechaniki konstrukcji, materiałoznawstwo, fizykę budowli oraz geotechnikę.

Geotechnika czyli inżynieria lądowa

geotechnikaWszystkie te pojęcia przenikają się wzajemnie, a ich odpowiednie wykorzystanie przyczynia się do wykonania bardzo stabilnych budynków i budowli. Jednym z zagadnień, które najtrudniej jest połączyć ze wznoszeniem obiektów budowlanych, jest właśnie geologia techniczna i zagadnienia z nią związane. Czym w takim razie zajmuje się geotechnika i jaki jest jej cel? Geotechnika jest częścią inżynierii lądowej, która zajmuje się badaniem właściwości gruntów pod kątem wykorzystania ich do celów projektowania oraz wznoszenia budowli ziemnych takich jak mury oporowe, podziemnych np. tunele, fundamentów łączących obiekt budowlany z terenem oraz nawierzchni dróg. Nauka ta jest kwalifikowana do dyscyplin łączących ze sobą bardzo wiele innych dziedzin nauki. Wykorzystuje bowiem i łączy ze sobą zagadnienia z gruntoznawstwa, mechaniki gruntów, geologii oraz fundamentowania. Jak najprościej można podsumować tak rozległą definicję? Zadaniem geologii jest przede wszystkim określenie, jaki wpływ na podłoże gruntowe będzie miało posadowienie obiektu budowlanego oraz jak zachowa się poszczególna warstwa litosfery podczas wznoszenia budowli oraz w czasie jej eksploatacji.

geotechnikaUstalenie tak istotnych parametrów geotechnicznych, jak: spoistość, wskaźnik zagęszczenia, stopień plastyczności, ziarnistość oraz wielu innych sprawia, że inżynier może przewidzieć, jak zachowa się nie tylko obciążona warstwa podłoża, ale także znajdujące się pod nią inne grunty. Niestety geotechnika jest często lekceważona przez inwestorów oraz projektantów, którzy postanawiają zakończyć badanie podłoża na etapie planowania inwestycji. Niestety oszczędzanie na tego typu usługach nie jest korzystne, szczególnie jeśli chodzi o obiekt budowlany znacznej wielkości lub prace liniowe związane z budową dróg. Odpowiednie rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych może przyczynić się do zachowania bezpieczeństwa konstrukcji podczas całego okresu jej żywotności. Na rynku działa bardzo wiele firm, które oferują usługi geotechniczne. Na szczęście coraz więcej doświadczonych firm wykonawczych decyduje się na umieszczenie w kosztorysie punktu obejmującego nadzór geotechniczny.

Wtedy podczas wszystkich praz ziemnych związanych z posadowieniem obiektu budowlanego pracom towarzyszy geotechnik, który kontroluje faktyczny stan gruntu i wprowadza ewentualne zmiany w sposobie posadowienia.